Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

J

Jaderná energetika: viz "Energetika"                 	
Jakost:                                	
	doklady o vlastnostech výrobků a zboží                	S 5
	hlášení jakosti pro odbyt                      	S 5
	hlášení zmetků                            	S 5
	jakostní předpisy a normy vlastní (ukázky)              	A
	kontrola jakosti                           	S 3
	osvědčení o vhodnosti a jakosti vlastních výrobků          	A
	podklady pro jakostní hlášení                    	S 5
	programy ke zvyšování jakosti                    	S 5
	protokoly:                              	
		o výzkumných zkouškách a rozborech závažného významu      A
		o zkouškách a rozborech ve zkušebnách provozu          S 3
		o zkouškách strojů                       S 3
	prvotní evidence jakosti výrobků                   	S 5
	ukazatelé jakosti                          	S 5
	výrobků v pogaranční době                      	S 5
	zápisy komise jakosti                        	S 5
	písemnosti z projednání jakostních norem               	S 5
	zmetkové lístky                           	S 5
	zprávy o jakosti zásilek                       	S 5
	zprávy o jakosti výrobků podniku                   	S 5
	                                   	
pozn: v podnicích, které obdržely na své výrobky Certifikát o jakosti 	
(CSN ISO 9002), je třeba ukládat písemnosti uvedené v normě 295 (ČSN, EN) 	
po dobu 10 let.                            	
	                                   	
Jednací řády: viz "Řády"                       	
Jednotná evidence zaměstnanců (JEZ): viz "Zaměstnanecké záležitosti" 	
Jednotný archivní fond (JAF):                     	
	evidence, katalogy, inventáře, průvodce, popisy           	A
Jednotný fond pracujících                       		A
Jedy a zdraví škodlivé látky (hospodaření, evidence)         		S 10
Jesle: viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti	
Jídelny: viz "Závodní jídelny"                    	
Jízdní řády                              		S 3
Jmenovací, pověřovací a odvolací dekrety a listiny:          	
	vedoucích a významných zaměstnanců                  	A
	ostatních zaměstnanců                        	S 5
Jmění kmenové a fondů: viz "Fondy" a "Kmenové jmění"         	
Journály (deníky) účetní evidence                   		S 5
Jubilea:                               	
	organizace (záznamy, rezoluce, články, jubilejní tisky)       	A
	zaměstnanců (ukázky)                         	A