Komerční spisovna ARCHIPO

Archipo s.r.o. je komerční spisovna, která poskytuje služby pro všechny subjekty a zájemce, požadující odborné řešení činností z oblasti zpracování a uložení písemností s neprošlou skartační lhůtou a likvidace písemností jejich skartací. Naše služby jsou určeny jak pro existující firmy a subjekty, které tyto služby zadávají formou outsorcingu odborné spisovně, tak pro subjekty v insolvenci nebo v likvidaci, které řeší odborné zpracování a uložení písemností při ukončení své činnosti tak, aby mohly být vymazány z obchodního rejstříku. Podrobný profil firmy

Aktuálně

Výhodná nabídka  [ 18. 1. 2018 ]

Pronajmeme vám v našem administrativním objektu Archipo Business Centre na adrese Otakarova 15 na Praze 4 - Nuslích zajímavé kancelářské prostory jednoho patra včetne zázemí 110m2 za zvýhodnou cenu 140,-Kč / m2, podkrovní patro 127 m2 s bonusem za 100,- Kč / m2.