Komerční spisovna ARCHIPO

Archipo s.r.o. je komerční spisovna, která poskytuje služby pro všechny subjekty a zájemce, požadující odborné řešení činností z oblasti zpracování a uložení písemností s neprošlou skartační lhůtou a likvidace písemností jejich skartací. Naše služby jsou určeny jak pro existující firmy a subjekty, které tyto služby zadávají formou outsorcingu odborné spisovně, tak pro subjekty v insolvenci nebo v likvidaci, které řeší odborné zpracování a uložení písemností při ukončení své činnosti tak, aby mohly být vymazány z obchodního rejstříku. Podrobný profil firmy

Aktuálně

Nový postup při dohledávání dokladů ve spisovně Archipo (GDPR, od 25. května 2018)  [ 25. 4. 2018 ]

Pozor! V souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, známé pod zkratkou GDPR, které v rámci EU obecně řeší ochranu osobních údajů, uplatňuje komerční spisovna Archipo nový postup při dohledávání dokladů uložených ve spisovně a vytěžování údajů, které obsahují.