Úvod  >  Skartační rejstřík

Skartační rejstřík

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | Z | Ž

A

Absence:                               	
	absenční karty                            	S 3
	denní hlášení absence                        	S 1
	evidence denní, týdenní, měsíční docházky              	S 3
	evidence práce neschopných pro nemoc a úraz             	S 3
	kontrola docházky                          	S 1
	měsíční výkazy o absenci a nemocnosti                	S 1
	píchačky (razítkové lístky)                     	S 3
	plán dovolených, žádanky, evidence                  	S 1
	statistika nemocí z povolání: roční i kratší             	S 5
	závažná opatření proti absenci                    	S 5
Absolventi: viz "Školení"                       	

Adresáře průmyslových a obchodních podniků              		S 5
Adresy pozdravné a závažného významu                 		A
Advokáti a advokátní poradny:                     	
	závažné právní posudky                        	A
Agentury:                               	
	(obchodní zástupci) významné smlouvy a ujednání           	A
Agitace: vlastní                           		A
Akce (realizované v podniku):                     	
	fotografická, zvuková a jiná dokumentace               	A
	letáky, pozvánky, plakáty, vlastní propagační materiály (ukázky)   	A
	organizace a výsledky                        	A
	zprávy o významných akcích všeho druhu                	A
Akcie, akcionáři, akciové společnosti:                	
	akcie, akcionáři:                          	
		cenné papíry (ukázky)                      A
		listiny upisovatelů akcií                    A
		seznamy akcionářů                        A
		výzvy k upisování akcií                     A
	organizační řídící normy:                      	
		jednací řády představenstva, valné hromady           A
		organizační řády a schémata                   A
		stanovy společnosti, jejich změny                A
	založení společnosti:                        	
		notářské zápisy o založení společnosti               	
		včetně případného rozhodnutí zakladatele            A
		zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva        A
	ostatní viz tento rejstřík podle jednotlivých hesel a příslušné činnosti
	viz též hesla "Představenstvo a dozorčí rada" a "Valné hromady"   	
Akreditivy                              		S 5
Aktivy:                                	
	celopodnikové - zápisy                        	A
Akumulace (veškeré písemnosti)                    		S 5
Analytická evidence                          		S 5
Analýzy:                               	
	finančního hospodaření                        	A
	investic                               	A
	ostatní písemnosti                          	S 5
Anotace odborné literatury a periodik                 		S 5
Arbitráže: viz "Právní záležitosti"                  	
Archivnictví:                             	
	archivní a skartační plány                      	A
	archivní knihy účetní                        	S 5
	archivní řád organizace                       	A
	archivní předpisy, směrnice vlastní                 	A
	badatelská agenda závažná                      	A
	badatelské listy                           	S 5
	badatelský řád podniku                        	A
	inventáře, soupisy a katalogy archivních fondů a další evidenční   	
		pomůcky archivní a spisové činnosti               A
	Jednotný archivní fond (JAF, evidence, průvodce)           	A
	metodické pokyny, směrnice ústředních a nadřízených         	
		archivních orgánů                        A
	plány archivní činnosti a zprávy o stavu archivní činnosti      	
		za období roční a delší                     A
	přírůstkové knihy podnikového archivu                	A
	přírůstkové knihy spisoven, přírůstkové seznamy           	S 5
	revizní protokoly                          	A
	seznamy archiválií odevzdaných do archivu a protokoly o jejich    	
		předání a převzetí                       A
	skartační návrhy a protokoly                     	S 10
	skartační směrnice a rejstříky, skartační předpisy vlastní nebo   	
		závazné pro organizaci                     A
	spisové plány                            	A
	výkazy a přehledy základních archiválií               	A
	výpůjční kniha                            	S 5
	výpůjční lístek                           	S 1
	závažné písemnosti vzniklé ze styku s archivními orgány       	A
	viz též "Skartace", "Spisová služba"                 	
Asanace - asanační návrhy, plány, organizace             		S 5
Atestace výrobků                           		S 5
Atesty (kotlů, tlakových nádob apod. po vyřazení z provozu)      		S 1
Audit: viz "Bilance", "Kontrola"                   	

Aukce                                 		A
Auta: viz "Autopark", "Doprava", "Motorová vozidla"          	
Autopark:                               	
	havárie a škody: viz "Dopravní nehody"                	
	organizace a metodika dopravní služby včetně předpisů        	S 5
	provoz dopravy, dispečink, přidělování vozidel            	S 3
	převody a vyřazování vozidel                     	S 5
	údržba, opravy a provoz vozidel                   	S 5
Autorská osvědčení na vynálezy                    		S 15
Autorské právo:                            	
	mezinárodní smlouvy                         	A
	honoráře, potvrzení o proplacení                   	S 5
	hromadné smlouvy                           	S 5
	smlouvy autorské (ukázky)                      	A
	smlouvy o užití děl                         	A
	ostatní                               	S 5
Avíza                                 		S 5