Úvod  >  Služby  >  Ceník

Ceník služeb ARCHIPO

Manipulace a zpracování písemností

Položka ceníkuSazbaPoznámka
Zpracování písemností (vytřídění podle druhu, původu a doby vzniku a zařazení podle skartačních znaků) od 250,- Kč/bm
do 1.000,- Kč/bm
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Příprava písemností (zpracování soupisů, protokolů a návrhů) od 150,- Kč/hod
do 200,- Kč/hod
Realizace u zpracovatele / Realizace u zadavatele
Skartace písemností s prošlou skartační lhůtou (fyzická likvidace) od 150,- Kč/bm
do 300,- Kč/bm
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Manipulace a doprava písemností od 5,- Kč/km/bm
do 30,- Kč/km/bm
Podle rozsahu, vzdálenosti a dostupnosti místa uložení

Archivace písemností

Položka ceníkuSazbaPoznámka
Uložení písemností do uplynutí jejich skartačních lhůt od 0,70 Kč/bm/den
do 1,- Kč/bm/den
Podle rozsahu, stavu a charakteru písemností
Předplacený paušální archivní servis (vytěžování písemností) od 0,20 Kč/bm/den
do 0,60 Kč/bm/den
Standardní servis (do 10 dnů) / Nadstandard servis (do 2 dnů)
Uživatelský archivní servis (pro živé subjekty) od 150,- Kč/hod
do 250,- Kč/hod
Standardní (do násl.prac.dne) / Expres (s donáškou)
Individuální požadavky na servis 300,- Kč/hod Dle specifických požadavků
Dohledání mzdových a osobních dokladů pro fyzické osoby od 50,- Kč
do 100,- Kč/strana
Poštovné je zahrnuto v ceně služby
Dohledání mzdových a osobních dokladů pro právnické osoby (ČSSZ) 500,- Kč vč. DPH Dle vyhl. 339/2014 Sb.
Minimální cena zakázky do 1 bm (písemnosti ze soudních likvidací) 2000,-Kč Cena zahrnuje komplexní službu pro likvidátora

Další služby

Položka ceníkuSazbaPoznámka
Odborné konzultace k problematice vedení firemní spisovny, zpracování, ukládání a skartace písemností od 500,- Kč/hod
do 1.000,- Kč/hod
Vypracování formálních materiálů (spisové a skartační řády) od 400 Kč/hod
do 800 Kč/hod
Podle rozsahu, struktury a charakteru firmy zadavatele
Ekonomicko organizační poradenství 1000,- Kč/hod Dle specifických požadavků
Poradenství pro likvidátory a SKP 1000,- Kč/hod Dle specifických požadavků