Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
Okresní stavební podnik
Čsl. Armády 175, PŘÍBRAM IV., 261 01
Smlouva: 1570703
IČ: 67920
Dohledávané období
Požadovaný doklad