Úvod  >  Objednávka  >  Objednávka

Dohledávka dokumentu

Informace o žadateli
Kontaktní údaje žadatele
Osobní údaje dohledávané osoby (bývalého zaměstnance)
Dohledávaná firma
Obv.staveb.podnik Ph 7
Za Papírnou 9, PRAHA 7, 170 00
Smlouva: 3660208
IČ: 407470
Dohledávané období
Požadovaný doklad